هستم حالا تو نیستی   

هنوز وجود دارم

تو برمیگردی . دیگه نمیدونم این"تو" کیه!

کولیتم با خودت بیار

کلی گله دارم که باید حملشون کنی

باید ببری گمشون کنی

باید همه چیزو درست کنی

خیلی سخته

طفلی تو

 

لینک