سلام .

دو سه ماهی نبودم .

روزهای خوب و بد اومدن و رفتن. چیزی که ازشون مونده حالا فقط چند ثانیه خاطره است.

رابطم با آدمای زیادی توی همین چند ماه عوض شد .  با یه سلام ساده و لبخند ٬دوستهای خوبی پیدا کردم . و با یه فریاد و حسرت چیزها یا بهتره بگم صاحبان خاطره های خوبم و از دست دادم .

درست گفته بود . متن سنگینی داره حرفهاش . ولی این یکی بهم ثابت شد .«چیزی که از دست رفتنی باشه ارزش داشتن نداره»

بنابراین نه آدمها. نه کلا هر چیز زمینی . ارزششو نداره که این ثانیه ها رو براش حروم کنم .

البته بجز اونهایی که توی این مدت تنهام نذاشتن .

جالبه . رسم اینه . تا هدیه ندی چیزی نمیگیری . تا نوازش نکنی نازت نمیکنن . تا نبخشی نمیبخشن.

خلاصه باید یه چیزی بدی تا بگیری .

من روزهای خوب جوونیم دارم میدم . میدونم چی میخوام . یعنی بهم میده ؟؟؟

******************************

ساز میزنی

گیتار بهانه

نی نا امیدی

میرقصی ٬ می رقصانی

حرف میزنی ٬ چیزهای خوب

مثل رفتن ٬ ترک کردن ٬ آزادی

و من

تظاهر میکنم .

من ٬ نمی فهمم چه می گویی !!!

لینک