سلام

خوش اومدی

اگه دنبال چيزهای هيجان انگيز و خنده دار هستی زود برگرد اينجا از اين خبرا نيست .

نميگم افسرده ام يا خيلی ناراحتم نه . امشب از اون شباست که هيچ احساسی نميتونم داشته باشم جز نفرت حتی نميدونم تنفره يا پوچی . الان از اون موقع هاست

که اگه جلوی چشمام دارشم بزنن فقط ثابت می ايستم نگاه ميکنم.

تا حالا اينجوری شدی ؟

تا حالا انقدر سخت گذشته که توی يه لحظه احساس کنی هيچ دردی نداری؟

شده بخندی و اين غمگين ترين کاری باشه که ميکنی ؟

چقدر منتظر بودی ؟

غزاله داره عوض ميشه . خيلی وقته رو پاهای خودش وايساده ولی نگاه کن . ببين !

حتی بدون تو ميتونه بدو. ميتونه .

(يعنی داره تظاهر ميکنه؟ نه . بس کن . ميتونه)

تو چی ؟ بگو ؟ دوست دارم کامنتات کامنت باشه . الکی نگو قشنگه . از دلت برام بگو

انگار اين روزا بجز اون صدای هيچ چيزی و نميشنوم.

 

تماس شگفت انگيز است

تماس برترين راه کاستن تنش است.

بدان گونه که آغوش مادر فرزند را آرام ميبخشد

چونان که بوسه يا که دستی

جدايی را به پايان ميبرد.

تماس شگفت انگيز است.

يه توضيح مختصر: چيزی نداشتم که به درد اپ کردن بخوره. اومدم فقط دوباره داد بزنم بگم

آی من يه وبلاگه تازه کار دارم..... 

لینک