سلام .من اينجوری فکرمی کنم:

يه جورايی همه می دونن . يعنی هممون می دونيم اگه می نويسيم . اگه شعر می‌گيم  اگه کارهای خاص می کنيم تا با بقيه آدما فرق داشته باشيم فقط و فقط برای اينه که فراموش نشيم . می دونيم اگه عادی باشيم اگه آروم بيايم و آروم بريم شايد اونی که فقط به خاطر ديدنش راهمون اون طرفی کج کرديم نتونه مارو ببينه. پس چی کار می کنيم ؟؟؟؟ خوب معلومه . وبلاگ می سازيم . شعر می‌نويسيم . نقاشی میکنيم تا بريم داد بزنيم بگيم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآای من يه وبلاگه تازه کار دارم ..... بيا ببينش بيا ببين برام کامنت بذار. (بعد آروم می گيم *می‌دونی چقدر خوشحال ميشم؟ نمی‌خوام فراموشم کنی*)

فکرم چطور بود؟؟

٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬

يه جمله

هرگز فراموش نکن که در آشکار کردن احساساتت آزادی و اين کار شرم آور نيست.                                                              کوئليو

٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬

چيزهايی که دوست داشتم داد بزنم ولی نشد:

های . بی ياور ماند پهلوان قصه‌هايم

کسی نيست بی بی را قصه‌ای ديگر بياموزد؟

های چاپلوسان درباری . به شاه خبر بريد اين تحفه که در راه است

طفل بی گناه قهرمان افسانهاست

انعکاس فرياد کودکی های من است

از شوق لحظه ای که بابا در آغوشم کشيد

تا آخرين ثانيه هايی که دوستش داشتم

تاروپود دانه‌های اشکيست

 که از کمترين ادراک عشق درلحظه‌های جوانيم

به نامردمی‌ها هديه کردم

بگوييد اين طفل تنهاست

پهلوان قصه‌ها بی او می‌ميرد

بگوييد اين طفل بوی تهمينه دارد

ابرهاتان را به آسمان

دانه‌هاتان را به خاک

قسم می دهم بزرگ که شد

رهايش کنيد.

لینک