سلام

فردا قراره يه اتفاقی بيفته. نمی دونم چرا اطرافيانم می گن يه فاجعه نه اتفاق ؛ چه فاجعه‌ای ؟؟؟ خوب همه يه روز متولد می‌شن ديگه ! چرا به من که می‌رسه همه هول می کنن؟؟؟

واقعا از شخصيت آرام و سربه راه من شرمنده نيستن ؟

توی اين ۱۹ سال چقدر منو اذيت کردن ؟؟!!

ولی من با طبع آرام و انتقاد پذير خودم تمام اين بارهای سنگين تهمت رو به دوش می‌کشم ؛ تمام دروغهايی که راجع به بداخلاقی ها و آزارهام  می‌گفتن . من همه رو می بخشم .

در هر صورت تولدم مبارک ؛ با اينيکه خودم به خودم تبريک گفتم شد سومين پيام تبريک .

 راستی شما چندميشو فرستاديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يه جمله  خدايا رحم کن به همه کسانی که بر خود دل می‌سوزانند. چون خويشتن را خوب می‌پندارند و گمان می کنند که زندگی با ايشان به عدالت رفتار نکرده است . زيرا اينان هرگز موفق نمی‌شوند به <مبارزه درست> بپردازند.               کوئليو

لینک