سلام

روزهای خوبی و گذروندم . چون خودم خواستم که اون روزا خوب بگذرن .

بالاخره دانشپذیر شدم . مرسی مرسی شرمنده ام نکنید . بله خودم میدونم یه کار خارق‌العاده کردم . بله میدونم تو این دوره و زمونه دخترا یا باید خوشگل باشن یا برن دانشگاه.

ممنونم شرمندم نکنید.

بگذریم. نوشتن تو این روزهای اخیر از هر کاری برام سخت‌تر شده .

از نوشته های قبلیم کمک میگیرم .

روزهای خوبی داشته باشید . و بدونید تا خودتون نخواید هیچ روزی خوب نمیشه .

مگه چقدر زنده ای . زندگی کن و بذار زندگی کنن.

------------------------------------------------------------

آی اهل طراوت باران

آی زاده زنهای هرجایی

مرد خوب حق

بیا رازها فاش شد

بیا که دیگر نیازی نیست

مرثیه ای بخوانی به قدر یک عالم حضور

بیا که هویت معنا ندارد

من و ما با شناسه های یکی از مرز میگذریم

حکم این بود :

«من میشوم او

او میشود هیچ»

من باز تنها میمانم

و باز در دهکده ای قریب

کودکی حرامی از لب تلخ دنیا کام میگیرد.

لینک